Секцыі і панэлі

Updated: 5 hours ago


10-ы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі

Кангрэс пройдзе ў будынках Універсітэта Вітаўта Вялікага:

PTV – вул. Putvinskio, 23

CR – вул. Daukanto, 28 (CR SH – Малая зала, 205)


Спіс удзельнікаў


1. Міжнародныя адносіны. Рэгіянальная бяспека. Знешняя палітыка

1. Беларусь паміж Расіяй і Ўкраінай: што нам могуць патлумачыць тэорыі міжнародных адносінаў?

2. Вайсковыя пагрозы ў рэгіёне ў кантэксце расійскай вайны ў Украіне

3. Паміж грамадствамі і дзяржавамі: стасункі Беларусі і Украіны ў кантэксце вайны

4. Нацыянальная дзяржава перад выклікамі глабалізацыі і расейскага неаімперыялізму: змест, праблемы, перспектывы

2. Палітыка. Палітычныя інстытуты

1. Альтэрнатыўныя перспектывы дэмакратычных канстытуцыйнай і палітычнай рэформаў

1.2. Абмеркаванне Праекта Канстытуцыі Новай Беларусі

2. Інтарэсы грамадства ў дзяржаўным кіраванні: шляхі ўзаемадзеяння грамадзян і дзяржавы, грамадскі ўдзел і грамадскія паслугі

3. Грамадства і грамадскія інстытуты

1. Даследванні грамадзянскай супольнасці

2. Сучасныя гарадскія салідарнасці: вертыкальнае і гарызантальнае вымярэнне

3. Беларуская ідэнтычнасць: паміж нацыянальным гераізмам і калектыўнай віной

4. Пад эгідай Года гістарычнай памяці: палітыка памяці ў сучаснай Беларусі

5. Грамадская думка пра вайну ў Украіне ў краінах Усходняй Еўропы

4. Эканоміка

1. Эканамічныя санкцыі: кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя наступствы для Беларусі і рэгіёна

2. Пераасэнсоўваючы падыходы ESG як часткі новай нармальнасьці: уплыў бізнэсу ў кантэксце дыктатарскіх рэжымаў, грамадскіх хваляванняў і войнаў

5. Палітычная філасофія

1. Аўтаномія, дэмакратыя, рэвалюцыя (да 100-годдзя з дня народзінаў Карнеліуса Кастарыядзіса)

6. Адукацыя і навука

1. Вышэйшая адукацыя ў эпоху лічбавых тэхналогій

7. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага

1. "Звычаем слаўных продкаў": вайна, войска, грамадства і закон у ВКЛ

2. Праблемы даследавання і выдання крыніц гісторыі Вялікага Княства Літоўскага: ад эга-дакументаў да інстытуцыйных архіваў

8. Гісторыя ХХ стагоддзя

1. Перакрыжаваная гісторыя рэвалюцый у Цэнтральна-Усходняй Еўропе (1917-1923)

2. Нефармальныя грамадскія і культурныя практыкі ў БССР ды іншых краінах “рэальнага сацыялізму” (1950-я – 1980-я гады)

3. Польшча і Беларусь у Другой Сусветнай вайне

4. Польшча і Расія ў гістарычным лёсе Украіны-Літвы-Беларусі (УЛБ) у ХІХ–ХХІ стст.: біяграфічная сесія

5. Гісторыя беларускай нацыянальнай і дзяржаўнай сімволікі (ХХ-ХХІ стст.)

9. Філалогія

1. Сучасная беларуская літаратура ў кантэксце еўрапейскай літаратуры (на прыкладзе літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройца)

2. Беларуская літаратура ў свеце: мовы арыгіналаў і перакладаў

3. Беларускі вектар у мовазнаўчых практыках украінскіх лінгвістаў

4. Беларускія літаратурныя маніфесты 80-90 гг. ХХ ст.

5. Беларусістычная глотадыдактыка: праблемы выкладання беларускай мовы як замежнай у кантэксце культур

6. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: праблемы інтэрпрэтацыі, крыніцазнаўства і атрыбуцыі

7. Радзіма - Беларусь?

10. Гістарычная і культурная спадчына

1. Архітэктурна-мастацкая спадчына БССР у святле сучасных практык (1991-2022)

2. Яўрэі і яўрэйская спадчына пасля Халакоста (Беларусь, Польшча, Украіна)

3. Гісторыка-культурная спадчына беларуска-украінскага памежжа: праблемы захавання, трансляцыі і інтэрпрэтацыі

4. Дуды Еўропы: гісторыя, ўзаемауплывы і адраджэнне

5. Усходазнаўства, антыказнаўства і медыявістыка на Беларусі

11. Культура і культурныя даследаванні

1. Правы чалавека ў сферы культуры і культурныя правы ў Беларусі

2. Прыгажосць у народнай культуры: сакрум, эрас, кіч

3. Новыя медыі і мадэлі будучыні ў перспектыве трансфармацыі культурных практык і супольнасцей

4. No Politics without Aesthetics! F for Fake

5. Беларускае мастацтва турбулентнага часу

12. Царква і рэлігія

1. Цэрквы і хрысціяне ў беларускім палітычным крызісе

13. Даследаванні вайны

1. Культурныя войны на землях Беларусі і Украіны як элемент гібрыдных войнаў ХХІ стагоддзя

2. Ваенная навука, ваенная гісторыя і абарончыя даследванні

3. Вайна і матэрыяльная культурная спадчына: знішчэнне і стварэнне

1,979 views