top of page

Шорт-ліст Прэміі Кангрэса – 2023


Шаноўнае спадарства!


Прапануем Вам пазнаёміцца з шорт-лістамі Прэміі Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі за лепшыя навуковыя публікацыі 2022 года.


Гісторыя (манаграфіі)

Таццяна Астроўская. Культура і супраціў. Iнтэлігенцыя, іншадумства і самвыдат у савецкай Беларусі (1968-1988). Беласток: Вясна, 2022.

Уладзімір Ганскі. Турызм у Заходняй Беларусі (1921-1939). Мінск: Выдавецтва "Каўчэг", 2022.

Аляксей Кібінь. Радзивилловская летопись: о месте и времени создания иллюстраций Повести временных лет. Москва: Квадрига, 2022.

Філіп Падбярозкін. Юрьевская дань в русско-ливонских отношениях (XIII — середина XVI века. Москва: Квадрига, 2022.

Яўген Хралёнак. Стародубский полк. Люди и власть. Эволюция сословной структуры в XVII-XVIII вв. Москва: Квадрига, 2022.


Гісторыя (артыкулы)

Вадзім Аніпяркоў. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. у цені стэрэатыпаў // Гадавік Цэнтра беларуcкіх студыяў. 2022. № 8, с. 32-51.

Аляксандр Доўнар. Фінансавая справаздачнасць органаў самакіравання гарадоў Беларусі другой паловы XVI – XVIII cт. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 29 (2022). С. 17-56.

Раіса Зянюк. Традыцыі спажывання і вырабу алкаголю ў рымска-каталіцкіх манастырах і семінарыях на беларуска-літоўскіх землях (1772–1914) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 29 (2022). С. 57-74.

Вольга Іванова. Беларускі Музей імя Івана Луцкевіча - шлях да ліквідацыі // Homo Historicus. 2022, c. 92-142.

Андрэй Чарнякевіч. «Быць канфідэнтам»: штодзённае жыцце інфарматара польскай службы бяспекі ў паўночна-ўсходніх ваяводствах ІІ Рэчы Паспалітай (1921–1939 // Homo Historicus. 2022, № 8, с. 178-199.


Гуманітарныя навукі (артыкулы)

Таццяна Арцімовіч. Спектакль “Паўлінка” Льва Літвінава як прастора барацьбы за памяць, StudiaBiałorutenistyczne, 2022, t. 16, s. 159-175.

Анатоль Брусевіч. Yanka Kupala’s Creed: the Christian Aesthetic Code in the Motif Paradigm of his Early Poetry, Acta Albaruthenica, 2022, t. 22, s. 19–32.

Алена Лепішава. Театральная версия романа Ольгерда Бахаревича “Собаки Европы” на сцене Белорусского свободного театра, Studia Białorutenistyczne, 2022, t. 16, s. 177-194.

Наталля Русецкая. Салідарныя з Беларуссю: пераклады беларускай літаратуры на польскую мову, Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Konteksty literackie, kulturowe i życie społeczno-polityczne, redakcja Marta Kaczmarczyk, Monika Sidor, Beata Siwek, Anna Woźniak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, s. 143-153.

Алеся Серада. ‘Died from Debeeration’: The Case of the First Belarusian Political Game, Studies in Eastern European Cinema, 2022, 14(1), 8–24.


У намінацыі гуманітарныя навукі (манаграфіі) у гэтым годзе конкурс не праводзіцца.


Сацыяльна-палітычныя навукі (артыкулы)

Анастасія Астапава і інш. (Anastasiya Astapova, Vasil Navumau, Ryhor Nizhnikau & Leonid Polishchuk). Authoritarian Cooptation of Civil Society: The Case of Belarus, Europe-Asia Studies, 2022, 74:1, 1-30

Нэлі Бекус. Reassembling Society in a Nation-State: History, Language, and Identity Discourses of Belarus. Nationalities Papers, 2023, 51(1), 98-113 (апублікаваны анлайн у 2022).

Кірыл Касцян. Implications of Russia’s war in Ukraine for Belarus and its society: what is exactly written in the EU documents? // Public Governance, Administration and Finances Law Review, 2022, 7(1), 5–20.

Яўген Крыжаноўскі. Managing Dissent in Post-Soviet Authoritarianism. New Censorship of Protest Music in Belarus and Russia, 2000–2018, Europe-Asia Studies, 2022, 74:5, 760-788

Пётр Рудкоўскі. Is There a Demand for Autocracy in Belarusian Society?. Journal of Belarusian Studies, 2022, 12(1-2), 35-62.

Ілля Сульжыцкі. Opposition as “A Mould on the Fatherland”: Hate Speech and Grassroots Telegram Propaganda in Belarus. Journal of Belarusian Studies, 2022, 12(1-2), 5-34.


Узнагароджанне Прэміі адбудзецца падчас ХІ Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі ў Гданьску 23 верасня 2023 года.

878 views

Commenti


logo_palitykat_short.jpg
ІВКЛ
Lithuania Belarus
mackevich
bottom of page