top of page

Шорт-ліст Прэміі Кангрэса-2022 (гісторыя)


Працягваем знаёміць вас з шорт-лістамі Прэміі Кангрэса за лепшыя навуковыя публікацыі ў 2021 годзе, і прапануем вам пазнаёміцца са спісамі патэнцыйных пераможцаў у катэгорыі “гісторыя”.


Вызначэнне пераможцаў адбудзецца на Дзясятым Міжнародным Кангрэсе даследчыкаў Беларусі, Коўна, 1 кастрычніка 2022 года.


Манаграфіі:

  • Вольга Іванова (укл.). Za pierwszych Sowietów. Pogranicze polsko-białoruskie w latach 1939-1941 w relacjach ustnych mieszkańców. Warszawa, 2021.

  • Андрэй Кіштымаў. Беларусь на выставках ХІХ – начала ХХ в. - Мінск: Беларуская навука, 2021.

  • Аляксандр Пруднікаў. Мястэчкі ва ўладаннях каталіцкай царквы на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне XVII - XVIII ст. Сацыяльна-эканамічнае развіццё. 2021.

  • Ірына Раманава. Клеймение Красного Дракона: 1937–1939 гг. в БССР. - Москва: РОССПЭН, 2021.

  • Алена Філатава. Белорусско-литовские земли в 1772-1860 гг.: человек и общество. - Минск: Беларуская навука, 2021.


Артыкулы:

  • Наталля Анофранка. Злачынствы непаўналетніх і малалетніх дзяцей у 30–50-я гады ХІХ ст. на землях Беларусі // Беларускі Гістарычны Агляд. Том 28 (2021). С. 53-94.

  • Юры Грыбоўскі. Выкарыстанне беларускай нацыянальнай сімволікі падчас Другой сусветнай вайны // Гадавік Цэнтра беларускіх студыяў. 2021, том 7, с. 63-86.

  • Рыгор Лазько. Пачатак трагедыі. Аб «беларускіх таварышах», з якімі згадзіўся ЦК РКП(б) 24 снежня 1918 г. // Запісы Інстытута імя братоў Луцкевічаў. Год І. Сшытак І. Vilnius–Mensk, 2020

  • Аляксандр Пагарэлы. Да праблемы сацыял-дарвінізму і яго кантэкстаў у друку Заходняй Беларусі // Беларускі Гістарычны Агляд. Том 28 (2021). С. 115-162.

  • Уладзімір Падалінскі. Вальны сойм Рэчы Паспалітай 1572 г.: эпідэмія, улада і грошы // Беларускі гістарычны часопіс. 2021, № 6. С. 3–13.


628 views
bottom of page