top of page

Секцыі і панэлі

Updated: Sep 22


МЕСЦЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КАНГРЭСА

M2WS - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, plac Władysława Bartoszewskiego 1, Gdańsk

ECS - Europejskie Centrum Solidarności, pI. Solidarności 1, Gdańsk

NMM - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Tokarska 21/25, Gdańsk

Карта Кангрэса


МОВЫ КАНГРЭСА

Працоўнымі мовамі Кангрэса з'яўляюцца беларуская, украінская, англійская, літоўская, польская і руская. Іх выкарыстанне залежыць ад складу ўдзельнікаў панэлі; кожны мадэратар вырашае моўную палітыку ў сваёй панэлі. Назва, выдзеленая тлустым шрыфтам у праграме Кангрэса, пазначае мову дакладу. Пераклад не арганізаваны, за выключэннем адкрыцця і пленарнага пасяджэння ў першы дзень Кангрэса, калі магчымы сінхронны пераклад з беларускай на англійскую і наадварот.


СЕКЦЫІ І ПАНЭЛІ

Праграма працы секцый Кангрэса па днях:

days-panels2
.pdf
Download PDF • 163KB


1 Міжнародныя адносіны. Рэгіянальная бяспека. Знешняя палітыка

1.1 Расійская палітыка ў дачыненні да Беларусі пасля 2020 года. Паваротны пункт?

22.09: 17.00-19.00 M2WS, cinema hall

1.2 Беларусь – Украіна: як наладзіць дыялог для ўзаемапаразумення

23.09: 15.00-16.30 M2WS, lev. +1/12, aud. 2

1.3 Праблемнае суседства: Беларусь і міжнароднае атачэнне

22.09: 15.00-16.30, 17.00-19.00 M2WS, lev. +1/12, aud. 2

1.4 Адносіны Беларусі і Польшчы ў 2023 годзе: reality check

22.09: 15.00-16.30 M2WS, conference hall

1.5 Нічога, акрамя рызыкі бяспекі? – Успрыманне Беларусі заходнімі суседзямі

23.09: 12.00-13.30 M2WS, conference hall

1.6 Беларусь - ЕС: reality check

22.09: 17.00-19.00 M2WS, conference hall

1.7 Балта-Чарнаморскі рэгіён. Успаміны пра будучыню

24.09: 10.00-12.00 M2WS, conference hall

2 Палітыка. Палітычныя інстытуты

2.1 Інтарэсы грамадства ў дзяржаўным кіраванні: шляхі ўзаемадзяння грамадзян і дзяржавы, грамадзянскі ўдзел і дзяржаўныя паслугі

23.09: 10.00-13.30, 15.00-16.30 M2WS, lev. 0, secr.

3 Грамадства і грамадскія інстытуты 

3.1 Даследаванні грамадзянскай супольнасці

22.09: 15.00-16.30, 17.00-19.00; 23.09: 10.00-13.30, 15.00-16.30 M2WS, lev. +1/16, aud. 1

3.2 Грамадская думка пра вайну: Малдова, Расія, Беларусь, Україна

22.09: 15.00-16.30; 23.09: 15.00-16.30 M2WS, cinema hall

4 Эканоміка

4.1 ESG: Каму вайна ў хаце, а каму - родная маці. Погляд на паводзіны бізнэсу падчас крызіснага перыяду

22.09: 17.00-19.00 EСS, 3.2

5 Палітычная філасофія

5.1 Дэкаланізацыя Беларусі: досвед і ўзаемадзеянне дыяспары і метраполіі

23.09: 10.00-13.30 NMM, Sala nr 4

5.2 Этыка клопату і сацыяльная рэпрадукцыя ва ўмовах маральнай катастрофы

24.09: 10.00-12.00 ECS, 3.3

5.3 Трансдысцыплінарныя даследаванні траўмы: траўма праз сучасную і гістарычную перспектывы

22.09: 15.00-16.30 NMM, Sala nr 3

5.4 Крытычная тэорыя ў кантэксце сучасных сацыяльных трансфармацый

22.09: 15.00-16.30 NMM, Sala nr 4

6 Адукацыя і навука 

6.1 Сучасныя канцэпцыі нацыянальнай адукацыі

23.09: 10.00-13.30, 15.00-16.30 EСS, 3.2

7 Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага

7.1 Звычаем слаўных продкаў: вайсковая гісторыя Усходняй Еўропы

24.09: 10.00-12.00 NMM, Sala nr 1

7.2 Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім XVI — XVIII стст.

23.09: 10.00-13.30 NMM, Sala nr 1

7.3 Эліты ў украінска-беларускіх гістарычных сувязях (XVI — XVIII стст.)

23.09: 15.00-16.30 NMM, Sala nr 4

7.4 Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 2004-2023 гг. (тэматычныя накірункі, метадалогія і метады даследвання)

22.09: 15.00-16.30 NMM, Sala nr 1

7.5 Метрыка ВКЛ як артэфакт дзяржавы

22.09: 17.00-19.00 NMM, Sala nr 1

8 Гісторыя

8.1 Перакрыжаваная гісторыя рэвалюцый у Цэнтральна-Усходняй Еўропе (1917- 1923)

22.09: 15.00-16.30, 17.00-19.00 ECS, 3.3

8.2 Польшча і Беларусь у часы Другой сусветнай вайны

23.09: 10.00-13.30 M2WS, lev. +1/12, aud. 2

8.3 Памежжа Польшчы і БССР да 1939 года

23.09: 10.00-13.30 M2WS, lev. +1/12, aud. 2

8.4 Пінская флатылія: гісторыя і спадчына

23.09: 15.00-16.30 NMM, Sala nr 1

8.5 Польшча і Расія ў гістарычным лёсе Украіны-Літвы-Беларусі (УЛБ) у ХІХ–ХХІ стст.: біяграфічная сесія

23.09: 10.00-13.30, 15.00-16.30 M2WS, lev. +2, aud. 1

8.6 Усходазнаўства, антыказнаўства і медыявістыка

24.09: 10.00-12.00 NMM, Sala nr 4

8.7 Даследаванні культурнага і палітычнага супраціву ў Беларусі і за яе межамі

24.09: 10.00-12.00 ECS, 3.5

9 Філалогія

9.1 Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: праблемы інтэрпрэтацыі, крыніцазнаўства і атрыбуцыі

24.09: 10.00-12.00 M2WS, lev. 0, secr.

9.2 Канцэпт "радзіма" ў моўнай карціне свету беларусаў

23.09: 15:00-16:30 ECS, 3.3

24.09: 10.00-12.00 M2WS, small conference hall +3

9.3 Авангард, пошук, традыцыя: засваенне і развіццё

23.09: 10.00-13.30 ECS, 3.3

9.4 Вобразы і сімвалы на працягу стагоддзяў: мастацкі свет беларускіх творцаў

22.09: 15.00-16.30 EСS, 3.19

9.5 Беларуская літаратура ў свеце: пераклады, выдавецкія ініцыятывы, міжнародная падтрымка ў сітуацыі вайны ва Украіне і палітычных рэпрэсій у Беларусі

23.09: 15.00-16.30 NMM, Sala nr 2

9.6 Народныя матывы ў польскіх і беларускіх літаратурна-культурніцкіх канцэптах

22.09: 17.00-19.00 M2WS, lev. +2, aud. 1

9.7 Шматвектарнасць літаратуры і культуры Беларусі 1920-х – пачатку 1930-х гадоў

24.09: 10.00-12.00 M2WS, lev. +1/12, aud. 2

9.8 Беларусістычная глотадыдактыка: праблемы выкладання беларускай мовы як замежнай у кантэксце культур Панэль адменена

9.9 Біблістычныя даследаванні і праблемы навуковага перакладу Бібліі на беларускую мову

23.09: 10.00-13.30 ECS, 3.5

9.10 Беларуская мова ў кантэксце корпуснай лінгвістыкі

23.09: 15.00-16.30 ECS, 3.5

10 Гістарычная і культурная спадчына 

10.1 Беларуская антрапалогія, этналогія, фалькларыстыка: падзелы і пераадоленні

22.09: 15.00-16.30, 17.00-19.00 M2WS, lev. 0, secr.

10.2 Традыцыйная культура Беларусі - праблемы захавання матэр’яльных і нематэр’яльных складнікаў

23.09: 10.00-13.30 EСS, 3.19

10.3 Актуальныя пытанні аховы гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі

23.09: 15.00-16.30; 24.09: 10.00-12.00 EСS, 3.19

10.4 Гісторыка-культурная спадчына украінска-беларускага памежжа: (не)новыя падыходы і канцэпцыі даследавання

23.09: 10.00-13.30, 15.00-16.30 M2WS, small conference hall +3

10.5 Гісторыка-культурная спадчына старавераў Усходняй Еўропы

22.09: 15.00-16.30, 17.00-19.00 M2WS, library

11 Культура і культурныя даследаванні

11.1 Беларускае мастацтва і літаратура як культурны супраціў

22.09: 15.00-16.30, 17.00-19.00 NMM, Sala nr 2

11.2 Беларускае мастацтва турблентнага часу

23.09: 10.00-13.30 NMM, Sala nr 2

11.3 Беларуская драматургія і тэатр 2020-х: вектары развіцця, імëны, спробы дыхаць

24.09: 10.00-12.00 NMM, Sala nr 2

12 Даследаванні вайны

12.1 Гібрыдная вайна Расіі супраць Украіны: паглыбленне гуманітарнага крызіса ў рэгіёне

24.09: 10.00-12.00 ECS, 3.4

13 Права

13.1 Канстытуцыйны працэс у Рэспубліцы Беларусь і правы чалавека

23.09: 10.00-13.30, 15.00-16.30 M2WS, library

14 Медыя і камунікацыя

14.1 Прапаганда і дэзінфармацыя

24.09: 10.00-12.00 NMM, Sala nr 3

14.2 Вайна і трансфармацыя медыя-іерархій

23.09: 10.00-13.30 ECS, 3.4

14.3 Аналіз пратэстаў ва Усходняй Еўропе праз прызму СМІ: культуры, практыкі і сімвалы

22.09: 15.00-16.30, 17.00-19.00 ECS, 3.4

14.4 Стратэгічныя камунікацыі ў палітыцы, бізнесе, грамадстве: выклікі і трэнды

22.09: 15.00-16.30, 17.00-19.00 M2WS, small conference hall +3

3,575 views
logo_palitykat_short.jpg
ІВКЛ
Lithuania Belarus
mackevich
bottom of page